Çevre Koruma Hizmeti

Atıl Pil Toplama Çalışmaları

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ilçemiz sınırları içerisindeki okullara, sitelere, muhtarlıklara, eczanelere atık pil toplama kutuları yerleştirilmiştir. Okullarda, konutlarda, İsmeklerde ve Kültür Merkezlerindeki eğitim ve bilgilendirmelerimiz devam etmektedir.

Elektronik Atıkların Toplanması Çalışmaları

Bitkisel Atık Yağların Toplama Çalışmaları

İlçemizdeki okullarda, konutlarda ve işletmelerde oluşan bitkisel atık yağlar toplanmakta olup çevreye verilebilecek zararlı etkilerin önüne geçilmekte ve aynı zamanda da ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Konunun daha iyi anlaşılması, daha verimli ve daha yaygın bir toplama gerçekleştirilebilmesi için okullarda, konutlarda, İsmeklerde ve Kültür Merkezlerindeki eğitim ve bilgilendirmelerimiz devam etmektedir. Sizlerde evlerinizde oluşan Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlarınızı sızdırmaz kaplarda diğer atıklardan ayrı biriktirerek çevrenize ve geleceğinize katkıda bulunabilirsiniz. Biriktirdiğiniz atık yağların alınabilmesi için 735 40 09 nolu telefon hattımızdan veya Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Tıbbi Atık Sözleşmeleri

İlçe sınırları içerisinde bulunan ASM’ ler, 20 yatak altı sağlık kurumları ve revirleri bulunan işletmelerle Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tıbbi atık sözleşmesi yapılarak bu atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması sağlanmaktadır.

Gürültü Kirliliği Ölçüm ve Değerlendirmesi Çalışmaları

Çevresel Gürültünün Ölçüm ve Değerlendirilmesi yönetmeliği kapsamında İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan yetki devri sonrasında denetim çalışmalarına başlanmıştır. Gürültü kirliliğine sebep olan işletmelerde gerekli denetim çalışmaları yapılmaktadır.

Hava Kirliliği Denetim Çalışmaları

Hava kirliliğine sebep olacak işletme yerleriyle ilgili gerekli denetim çalışmaları yapılmaktadır. Hava kirliliğinden kaynaklanan olumsuzluklar denetlenip, bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, kaliteli yakıt temini, doğalgazın yaygınlaşması, yakma cihazlarının iyileştirilmesi, endüstriden kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınmasıyla ilgili denetim çalışmaları yapılarak, ilgili kurumlarla bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Moloz, Yıkıntı ve Hafriyat Atıkları Toplama Çalışmaları

Tadilat sonrası oluşan moloz atıklarınızın alınması için 735 40 09 nolu telefon hattımızdan gerekli bilgileri alabilirsiniz. İlçe genelinde yapılan hafriyat çalışmalarında taşıma faaliyetleri için Düzce Belediyesi koordinasyonu ile yol belgesi düzenlenmektedir. Hafriyat yol belgesi düzenleme koşulları ve haraçlarla alakalı bilgilere ulaşabilmek için Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir mail adresinden bilgi isteyebilirsiniz.