Bilgi İşlem Hizmetleri

Organizasyon yapımız altı ana başlıktan oluşmaktadır, her birim tecrübeli bir ekip tarafından yürütülmekte olup en iyi hizmeti vermek için gerekli tüm çalışmalarını sürdürmektedir.

Ağ ve Sistem

Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü ağ ve sistem alanında, kurum personellerine internet, e-posta ve paylaşım klasörü erişimlerinin verilmesi ve e-posta güvenliğinin sağlanması konusunda görevlidir. Belediyemizin ağ altyapısının yapılandırılması ve sürekliliğinin sağlanması bununla birlikte mevcut ağ altyapısı alanında tüm kablolama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde de görevli olup ve güvenlik duvarı ve içerik filtreleme işlemleri ile belediyemizde ‘Güvenli İnternet’ bağlantısı sağlanması konusunda etkin olarak çalışmaktadır.

Kurumumuz bünyesindeki iç ve dış birimlerimizde kablosuz ağ erişimi politikasının yönetilmesi, kurum personeli ve misafir kullanıcılarımıza wifi hizmetinin (5651.yasa kapsamında) hizmet verilmesi sağlanmaktadır.

Kurum personel bilgisayarlarının, kullanıcı ve yetkilendirme işlemleri, bununla birlikte bilgisayarlarda antivirüs ve güncelleme çalışmaları yapılması ağ ve sistem ekibinin görevlerindendir.

Gerçek ve sanal sunucuların performans takiplerinin sürekliliği ve yedekleme sistemlerinin kurulması, mevcut veri tabanı sunucusunun çalışmasında devamlılığın sağlanması ve yedekleme, erişim ve güvenlik yapılandırmalarının yapılması konusunda da görev ve yetkiye sahiptir.

Yazılım Çalışmaları

Belediyemiz bünyesindeki süreçler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yazılım ekibimiz çeşitli yazılım çalışmaları yürütmektedir.

Kent Bilgi Sistemi (uKBS): Belediyemiz bünyesindeki iş süreçlerinin tümüne yakınının takibinin yapıldığı merkezi otomasyon sistemi ve veri deposudur. uKBS kapsamında yürütülen çalışmalar şunlardır:

 1. İhtiyaçlar doğrultusunda KBS uygulama yazılımının kurulması, devreye alınması, geliştirilmesi ve kullanıcı yetkisinin verilmesi.
 2. uKBS’ nin her an faal ve yedekli olarak çalışmasının sağlanması.
 3. Belediye verilerinin uKBS formatına uygun olarak derlenip, sisteme dâhil edilmesi ve güncelliğinin korunması ve gerekli bulunulduğu durumda istenilen verilerin uKBS den alınması.
 4. Güncel yasal düzenlemeler, genelgeler ve bildiriler doğrultusunda yazılım güncellemelerinin yapılması.

Belediyemiz'de kullanılmakta olan yazılım sistemlerinin kurulum, eğitim, teknik destek, talep değerlendirme konuları ile içerik yönetimi, tasarımsal ve yazılımsal düzenlemeler ve web sayfasının sorunsuz çalışmasını sağlamak, güncellemek ‘yazılım ekibi’ tarafından yürütülmektedir.

Teknik ve Donanım

Bilgi İşlem Müdürlüğümüz, teknik - donanım çalışmaları kapsamında kullanıcıların gelen talepleri doğrultusunda donanım arıza ve ihtiyaç bilgileri alınıp, değerlendirmesi yapılarak ve çözüme kavuşturulur. Gerekli görülen bilgisayarlar yenilenir veya bakım, onarım ve yedek parça temini yapılarak iyileştirilmektedir. Personel bilgisayarlarının ve yazıcıların kurulması, yazılımların yüklenmesi, network vb. ayarlarının yapılması, kullanıma hazır hale getirilmesi ve devreye alınması yine teknik ekibin görevlerindendir.

Çağrı Merkezi

İlgili birimimiz gelen şikâyet ve talepler konusunda değerlendirme yaparak çözüm sağlar, bununla birlikte faaliyet ve kültürel etkinlikler konusunda bilgi almak ya da vatandaşı bilgilendirme konusunda etkin bir şekilde çalışma sürdürür.

Proje Ekibi

Günümüzde bilgi işlem projeleri, kurumların gelecekte ayakta kalması ve teknolojik gelişmelere paralel hareket edebilmeleri için vazgeçilmeyecek derecede önemli bir unsurdur. Bilgi miktarı çok fazla olduğundan ve verilerin hızlı, doğru ve tutarlı şekilde işlenmesi, paylaşılması, raporlanması kurum için önemli kararların bilgiye dayalı verilmesi gerekmektedir. Cumayeri Belediyesi bilgi işlem müdürlüğümüz bu hedefler doğrultusunda teknolojik gelişmelere uygun olarak projelerde yer almakta ve proje ekibi kadrosuyla bu projeleri yürütmektedir.

2015 - 2019 dönemi içinde hayata geçirmiş olduğumuz ve planladığımız projelerimiz;

 1. Sicil Birleştirme Projesi
 2. Standart Dosya Planı Uygulaması
 3. Kurum Arşivi Projesi
 4. Dijital Arşiv Projesi
 5. EBYS ve e-imza Projesi
 6. Ayıklama – İmha Projesi
 7. GIS ( Coğrafi Bilgi Sistemleri)
 8. MIS-GIS-EBYS Eşleştirme Projesi

İdari İşler

İdari İşler ekibi, müdürlüğümüzün resmi yazışma, personel izinleri, fatura ödeme gibi işlemlerinin takibini yapar. Bununla birlikte ihale ve satın alma işlemleri kapsamında ekip şu hizmetleri vermektedir;

 1. Müdürlüğümüzde analiz sonuçlarına göre olumlu görüş oluşturan donanım ve yazılım taleplerinin alımlarının gerçekleştirilmesi.
 2. Müdürlüğün dönemsel ya da yıllık bütçe takibinin yapılması.
 3. İhalesi yapılacak olan mal alımı ve hizmet alımlarının teknik şartnamelerinin hazırlanması.
 4. Taşınır Mal işlemlerinin takibi, teslimi süreçlerinin yürütülmesi.
 5. Faaliyet raporlarının oluşturulması.
 6. Personel takip form ve izleme raporlarının oluşturulması.