Toki Başvuruları

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

  1. Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları Olur Eki
  2. Belediye Başvuru Başlatma Yazısı
  3. Alt Gelir Grubu Başvuru Formu Olur Eki
  4. Taahhütname
  5. Cumayeri 176 Adet Satış İcmal (Tahmini Konut Fiyatları)
  6. Proje Detayları